Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz

Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz
Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, obejmuje wzorcowe procedury i instrukcje wraz z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne p


Zobacz więcej
1
Zasady zarządzania mieniem państwowym Komentarz

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *